EKONOMIBYRÅN I HALMSTAD

Elisabeth Svensson, Redovisningskonsult


EkonomiTJÄNSTER MED PERSONLIGT ENGAGEMANG


Jag erbjuder ekonomitjänster och rådgivning till små och medelstora företag i Halmstad med omnejd. För att kunna ge personlig och kontinuerlig service så är det självklart för mig att arbeta i en nära relation med mina uppdragsgivare.


Jag underlättar er administration genom att erbjuda lösningar som hjälper ditt företag med exempelvis bokslut och årsredovisning. Dessutom agerar jag gärna rådgivare och bollplank när det gäller mer långsiktiga ekonomiska frågor.

Bokför själv - en smart ekonomitjänst från Ekonomibyrån i Halmstad

Du ansvarar för din löpande bokföring, fakturering, betalningar, lönehantering, rapportering till Skatteverket.

"Bokför Själv" tjänsten innebär att du under 1 år till en fast månadskostnad får uppföljning och rådgivning, telefonsupport, nyhetsuppdateringar samt hjälp med bokslut och deklaration. Läs mer under"Bokför själv" >Hjälp med bokslut & årsredovisning hos Ekonomibyrån på Flygstaden i Söndrum, Halmstad

Ekonomibyrån biträder dig vid upprättande av deklarationen och biträder er vid upprättandet av bokslut av räkenskapsåret som ligger som underlag för årsbokslut/årsredovisning. Läs mer under bokslut och årsredovisning >Ekonomisk rådgivning hos Ekonomibyrån Flygstaden Halmstad

På Ekonomibyrån blir man personligt och engagerat bemött. Jag försöker hålla mig uppdaterade inom de förändringar som sker i omvärlden/branschen. Ibland är det skönt att ha ett externt bollbplank för sina företagsfrågor. Läs mer om konsultation och ekonomisk rådgivning här >Så här fungerar bokför själv

För dig som sköter din löpande bokföring själv erbjuder jag paketlösningen "bokför själv" där jag på Ekonomibyrån i Halmstad agerar som ekonomiska rådgivare och bollplank.

I paketet "bokför själv" ingår:

  • Kvartalsvis avstämningsmöten av din löpande bokföring
  • Telefonsupport
  • Bokslut och deklaration

För att komma igång med tjänsten "bokför själv" träffas vi initialt för att se över statusen på ditt företags bokföring. Tillsammans utformar vi då den enklaste och smidigaste digitala hanteringen för ditt företags ekonomirutiner.

Därför arbetar jag huvudsakligen i VISMA e-ekonomi (webbaserat).

Hjälpmed ekonomi & bokföringhos Ekonomibyrån i Halmstad
Välkommen till ekonomibyrån i halmstad!