Elisabeth Svensson

Auktoriserad Redovisningskonsult

Det finns en uppsjö av företag att välja på när man som företagare ska anlita ett externt bolag för att få hjälp med sin bolagsekonomi/bokföring. Fördelen med att anlita ett företag som Ekonomibyrån, som har en auktoriserad redovisningskonsult via FAR, är framför allt följande:


  • Allt arbete som utförs för kunds räkning dokumenteras på ett professionellt sätt så att man uppfyller de krav som exempelvis bokförings-, årsredovisnings-, aktiebolags- samt skattelagstiftningen kräver. Allt kundarbete dokumenteras enligt REKO, Svensk standard för redovisningstjänster.


  • Den auktoriserade redovisningskonsulten blir kvalitetskontrollerad av vår branschorganisation FAR . Kontrollen har sin utgångspunkt i REKO, Svensk standard för redovisningstjänster, vars motto är att kunna leverera högkvalitativa ekonomiska tjänster.


  • Den auktoriserade redovisningskonsulten genomgår minst 40 timmars utbildning per år inom olika ekonomiska områden.


  • En auktoriserad redovisningskonsult har en ansvarsförsäkring.
Elisabeth Svensson, auktoriserad redovisningskonsult på Ekonomibyrån i Halmstad


Välkommen till ekonomibyrån i halmstad!

Ekonomitjänster med personligt engagemang.