Välkommen som kund hos oss!

Vi på Ekonomibyrån är väldigt glada över att inleda ett samarbete med dig och ditt företag. Vi hoppas att det ska bli ett konstruktivt och framgångsrikt arbete, som hjälper dig att fatta bra beslut för att driva ditt företag på ett så lönsamt sätt som möjligt.


Att få vara med och förverkliga dina företagsdrömmar är ett stort privilegium för oss.

För att du ska få ett så smidig arbetssätt som möjligt ber vi dig varje månad stämma av nedanstående lathund. Finns allt material inscannat i Visma E-ekonomi? Det sparar tid för oss och pengar för dig vid kvartalsavstämningen, vilket är en lyckad kombination. Vi vill att du ska få största möjliga nytta av den kompetens som vi besitter.


Läs gärna även de nyhetsbrev som kommer från oss till dig.


Lathund för din löpande bokföring


 • Ta fram kontoutdrag från banken + bankgiroinbetalningsunderlag för aktuell månad
 • Till varje inbetalning skall kundfakturan kopplas
 • Till varje utbetalning ska du koppla ett bildunderlag på tex kvitto eller leverantörsfaktura.
 • Alla underlag ska vara insorterade i datumordning efter bankkontoutdraget
 • Kontantkvitton ska klistras upp på A4- papper. För varje kvitto ska en anteckning göras om det kan öka förståelsen av kvittot. 
 • Reseräkning ska upprättas varje månad om man kör med sin egen bil i verksamheten.
 • Har du erhållit andra papper som kan vara av intresse för oss, till exempel papper från Skatteverket och Bolagsverket, var vänlig scanna och maila till oss.
 • Blir du osäker på hur du ska bokföra något - kontera det på konto 1799 ( observationskontot ) så löser vi det ihop på nästa möte.


  LÖNEUPPDRAG

  Senast den 15:e varje månad måste vi få in följande info.

  1 Vilka ska ha lön och hur mycket ska utbetalas?

  2 Eventuell ny personal som ska få lön:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Kontonummer inklusive clearingnummer
  • Överenskommen lön
  • Kopia på anställningsavtal.

  13 filmer om bokföring

  BRA FÖR DIG SOM VILL SKÖTA BOKFÖRINGEN SJÄLV!

  För dig som vill sköta din löpande bokföring själv erbjuder vi paketlösningen"bokför själv"där vi på Ekonomibyrån i Halmstad som byrå agerar som ekonomiska rådgivare och bollplank.

  I paketet"bokför själv"ingår:

  • Kvartalsvis avstämningsmöten av din löpande bokföring
  • Telefonsupport
  • Nyhetsbrev
  • Bokslut och deklaration

  För att komma igång med tjänsten"bokför själv"träffas vi initialt för att se över statusen på ditt företags bokföring. Tillsammans utformar vi då den enklaste och smidigaste digitala hanteringen för ditt företags ekonomirutiner.

  Därför arbetar vi huvudsakligen i VISMA e-ekonomi (webbaserat).

  Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!